extend Your senses
sitemap
cz en
Vybraná skupina zboží  Produkty » Převodníky

PŘEVODNÍKY TEPLOTA – RS 485 (snímač teploty s externí sondou)

Popis a použití

PŘEVODNÍKY TEPLOTA – RS 485 (snímač teploty s externí sondou)

Převodníky řady ST 485 jsou určeny k převodu signálu odporového snímače na bázi Pt 1000/3850 na digitální signál sériové sběrnice RS485. Rozsah měřených teplot je -50 až 150 °C. Komunikační vstupy jsou chráněny proti přepětí. Jestliže je modul na vedení umístěn jako koncový, je možné zkratováním kontaktů (switch SW vedle svorek pro připojení komunikačních vodičů) připojit k vedení zakončovací odpor. Veškerá nastavení jsou uložena v paměti EEPROM. Modul elektroniky je vybaven obvodem WATCHDOG, který dohlíží na správný běh programu v procesoru. Převodníky je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s komunikačními protokoly ADAM 4000, ADVANTECH a ModBus RTU. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S-hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o. Převodníky jsou určeny pro použití v neagresivním prostředí a jsou vyráběny ve třech základních variantách:

1. ST 485A – s jednoduchým komunikačním protokolem ASCII, shodným s moduly ADAM 4000 firmy ADVANTECH, tzn. že pro ovládání je možné použít standardní ovladače pro moduly ADAM v různých řídicích programech. Pro usnadnění zprovoznění je modul vybaven zelenou LED diodou indikující přítomnost napájení a červenou LED diodou signalizující probíhající komunikaci. Modul STRS 485x je na desce vybaven zkratovací propojkou INIT. Pokud je tato při zapnutí napájení zkratována, modul komunikuje přenosovou rychlostí 9600 Bd bez kontrolního součtu, na adrese 00.

2. ST 485B – struktura příkazů odpovídá komunikačnímu protokolu ARION, který je využíván v řídících systémech společnosti Amit.

3. ST 485C – struktura příkazů odpovídá komunikačnímu protokolu ModBus.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

  • ES Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ převodníku ST 485A
STD 485A
ST 485B
STD 485B
ST 485C
STD 485C

Typ čidla

Pt 1000/3850
Napájecí napětí 10 až 35 Vss (nestabilizované) 14 až 24 Vstř
Příkon max. 1000 mW
Měřící rozsah -50 až 150°C

Komunikační Vlastnosti

komunikace po RS 485, maximální délka segmentu 1200 m, asynchrnonní přenos
přenosové rychlosti 1200, 2400,4800,
9600, 19200 Bd
přenosové rychlosti 9600, 19200,38400,
57600 Bd - DIP switch
přednastavená přenosová rychlost 9600 Bd
volitelné přenosové rychlosti 1200, 2400, 4800, 19200, 57600, 115200 Bd - DIP switch
256 modulů na jeden sériový port 63 modulů na jeden seriový port

247 modulů na jeden sériový port
protokol shodný s moduly ADAM protokol ARION protokol ModBus 1 stop bit, bez parity
Přesnost elektroniky 0,05 %
Přesnost čidla ± 0,5 °C
Citlivost 0,01 °C
Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60 529
Doporučený průřez vodičů 0,14 až 1,5 mm^2
Materiál hlavice POLYAMID
Pracovní podmínky teplota okolí: -10 až 70 °C
relativní vlhkost: max. 85% (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 87 až 107kPa
Hmotnost 0,2 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

PŘEVODNÍKY TEPLOTA – RS 485
PŘEVODNÍKY TEPLOTA – RS 485PŘEVODNÍKY TEPLOTA – RS 485
ES prohlášení o shodě - řada ST 485
ES prohlášení o shodě - řada ST 485ES prohlášení o shodě - řada ST 485
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace